Dekan Profesör Doktor Süleyman Çiğdem

Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir
Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş

Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu