Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cihan Paloluoğlu

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sinan Kul
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Adem Kara

Sekreterya Şube Müdürü Sinan Koçhan
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu