Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Ahmet Akpınar

Sekreterya Fakülte Sekreteri Adnan Tosun
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu