Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Akpınar
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu