Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Ahmet Akpınar
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu