Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Gürkan Yıldırım

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Turhal

Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Murat Karakuş

Sekreterya Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız