Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Betül Gıdık