Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Özkan Dayı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş

Sekreterya Fakülte Sekreteri Adnan Tosun