Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Fatma Tosun Köse