Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Okuyan