Yüksekokul Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ebubekir Akkoyunlu
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlyas Kays İmamoğlu

Yüksekokul Sekreteri Hacı Dursun Sarıdoğan
Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu