Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Zehra Can

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce

Sekreterya Daire Başkanı Hayrettin Dilek
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu