Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Betül Küçük Demir