Formlar ve Dokümanlar
Personel Nakil Bildirim Formu
Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
Aile Yardımı Bildirim Formu
Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu
Akademik Personel Kadro Talep Formu
Akademik Personel Sicil Formu
Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu
Aylıksız İzin Dönüş Formu
Aylıksız İzin Talep Formu
Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu
Ders Muafiyeti Başvuru Formu
Diğer Üniversiteler Ders Alma Formu (Giden)
Dilekçe Örnek
Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma
Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon)
Görev Süresi Uzatma Formu (Dr Öğretim Üyesi)
Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör., Arş.Gör., Okutman, Uzman)
Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi
Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi
Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi
İlişik Kesme Belgesi
İntibak Formu (Dikey Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)
İntibak Formu (Mühendislik Tamamlama Programı için)
İntibak Formu (ÖSS ile kayıt yaptıranlar için)
İntibak Formu (Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)
Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu
Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı)
Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi)
Lisansüstü Eğitim Takip Formu
Mal Bildirim Formu
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu
Memur Yemin Belgesi
Mezuniyet Sınavı Not Bildirim Formu
Mezuniyet Tespiti formu
Misafir Öğrenci Ders Alma Formu (Gelen)
Not Düzeltme Formu
Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu
Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi
Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu
Personel İzin Takip Kartı
Personel İzin Talep Formu
Profesör Bilgi Güncelleme Formu
Tedavi Yardım Beyannemesi
Yaz Dönemi İntibak Formu
Akademik Formlar
Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar)
İdari Formlar
İdari Personel Talep Formu