Yoğunlaştırılmış Yüz Yüze Eğitim Duyurusu
Üniversitemiz Senatosunun 28/10/2020 tarihli ve 2020/128 sayılı kararına istinaden Fakültemiz Resim Bölümünde 2020-2021 eğitim-öğretim güz yarıyılında RSM109B kodlu Desen 1 dersi için uzaktan eğitim devam etmekle beraber, talep eden öğrencilerimize 16 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış yüz yüze eğitim verilecektir.