Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Baksı Müzesi ve Bayburt İl Halk Kütüphanesi'ne Ziyaret
ğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Musa Kaya tarafından düzenlenen eğitsel gezi kapsamında Baksı Müzesi'ni ve Bayburt İl Halk Kütüphanesi'ni  ziyaret ettiler. "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" dersi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma Bayburt'un müzecilikte ulaştığı noktaya şahitlik etmek, sergilenen farklı kültürel ve sanatsal zenginliklerin  uyumunu görmek ve öğretmen adaylarının okul dışında yapılacak etkinlikleri düzenlemelerine rehberlik edecek olması bakımından önem taşımaktadır. Her iki ziyarette kapsamında yetkililerden bilgi alınmış, eğitim ve sosyal etkinlikler açısından iş birliği olanakları değerlendirilmiştir. Konukseverlik ve ilgileri için Baksı Müzesi ve Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nin çalışanlarına teşekkür ederiz.

 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı