Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Görev Tanımları
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Tanımı için tıklayınız
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü  Görev Tanımı  için tıklayınız
Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı için tıklayınız
Muhasebe Yetkili Görev Tanımı için tıklayınız
Strateji Yönetim ve Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı için tıklayınız
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Görev Tanımı için tıklayınız
Muhasebe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Görev Tanımı için tıklayınız
Yayın Tarihi: 
Yukarı