Birim Kariyer Temsilcileri

Temsilci Unvan-Ad-Soyadı

Birimi

Bölümü/Programı (ABD)

E-posta

Öğr. Gör. Sinan BALCI

Adalet Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik/Sosyal Güvenlik

sinanbalci@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Yaver SAKA

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik/İş Sağlığı ve Güvenliği

ysaka@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Cihan GÖKÇE

Demirözü Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

cihangokce@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Murat Saltuk BİLGİLİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Hukuk Bilimleri

mbilgili@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Halil İbrahim AKGÜL

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği/Gıda Teknolojisi

hiakgul@bayburt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜRBÜZ

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

muratgurbuz@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Eda ADATEPE

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

edaadatepe@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmet KÖREMEZLİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri/İlk ve Acil Yardım

ahmetkoremezli@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep DEMİRYORGAN

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tefsir

zdemiryorgan@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Elif ODABAŞI AKTAŞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

elifaktas@]bayburt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eda AYVACIK

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık/Maliye

eayvacik@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep TEKİN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

zeyneptekin@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Muhammed Ali AYTEMÜR

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama/Harita ve Kadastro

muhammedaliaytemur@bayburt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap KARACİL

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim

mehtapkaracil@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Alperen CALAPOĞLU

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

alperencalapoglu@bayburt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zekai ÇAKIR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Spor Bilimleri/Spor Yöneticiliği

zekaicakir@bayburt.edu.tr

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı