Mobile Logo Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Merkezi
Kalite Komisyonu

Unvan Ad Soyad

E-Posta

Telefon

Öğr. Gör. Murat ÇETİN

muratcetin@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1301

Arş. Gör. Hafsa Kübra IŞIK

hafsakubraisik@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1302

Arş. Gör. İlknur EMİR

ilknuremir@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 2061

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı