Mobile Logo Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Merkezi
Uluslararası Staj

Erasmus+ Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Staj Hareketliliği ile Sınırların Ötesinde İş Deneyimlerinizi Arttırabilrsiniz


Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi-beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile hareketliliğidir. Personel Hareketliliği: Akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi ve akademik/idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda eğitim alması faaliyetidir.

Proje süresi 24 ya da 36 ay olabilir.

Faaliyetin süresi:

Öğrenci faaliyetleri için; 2 aydan 12 aya kadar,

Personel faaliyetleri için; 5 günden 2 aya kadar olabilir.

Detaylı bilgi için: https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka171-programla-iliskili-olmayan-ucuncu-ulkelerde-staj/
 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı