Mobile Logo Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Merkezi
Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj Başvuru Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

**Soru-1:** USP’den staj teklifi aldım/staj yapacağım yeri kendi imkânlarımla ayarladım. Staj başvuru işlemini nereden ve nasıl yapacağım?

**Cevap-1:** Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’ne giriş yaptıktan sonra “Sol Sekmede” yer alan “Staj Başvuru İşlemleri” üzerinden “Staj Başvuru Formu”nu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurunuzu komisyon onayına sunmak üzere kaydedebilirsiniz.

---

**Soru-2:** Öğrenci bilgi sistemi üzerinden başvuru yaptım fakat başvurum staj komisyonu tarafından reddedildi. Ne yapmalıyım?

**Cevap-2:** Reddedilen staj başvurusu, uygunsuzluk durumu ortadan kaldırılarak tekrar yenilenebilir.

---

**Soru-3:** Staj başvurusu esnasında staj yapacağım kurum, üniversiteden ek olarak bazı belge/belgeler istiyor. Ne yapmalıyım?

**Cevap-3:** Staj yapacağınız kurumun okulunuzdan staja dair herhangi bir yazı veya belge isteme durumu söz konusu değildir. “Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu” belgesi formunun içerisinde stajınıza ve sigorta girişinize ait tüm beyanlar yer almaktadır. Bu ve benzeri talepler için birimlere başvuru yapılamamalıdır.

---

**Soru-4:** Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu’nda yer alan imza kısımlarını hangi sırayla imzalatmalıyım?

**Cevap-4:** İlk olarak belgeleri öğrenci imzalamalıdır. Ardından imzaladığı belgeyi işverene imzalatıp son olarak birim/bölüm staj komisyon başkanına imzalatarak süreci tamamlamalıdır.

---

**Soru-5:** Sigorta işlemlerimin aksamaması ve zamanında yapılabilmesi için zorunlu/isteğe bağlı staj başvuru formunu üniversitemize ne zaman ve hangi birime teslim etmeliyim?

**Cevap-5:** Tüm bu işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için belgelerinizi staj başlangıç tarihinden en geç 20 iş günü öncesine kadar bağlı bulunduğunuz birim/bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

---

**Soru-6:** Staj yapacağım kurum tarafından sigorta giriş belgesi istenmektedir. Bu belgeye nasıl ulaşabilirim?

**Cevap-6:** Staj yapılacak kurum tarafından istenilen sigorta giriş belgelerinizi, staj başlangıç tarihinden bir gün önce ya da staja başladığınız gün bulunduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan veya e-Devlet üzerinden çıktısını alıp staj yapılacak kuruma teslim edebilirsiniz.

---

**Soru-7:** Belge teslim sürecinden kim/kimler sorumludur?

**Cevap-7:** Belgelerin teslim sürecinde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

---

**Soru-8:** Staj başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamam halinde nereye başvurabilir ve bilgi alabilirim?

**Cevap-8:** Staj ve staj işlemleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşanması halinde öncelikle biriminizde bulunan “Akademik Birim Staj Komisyonuna” ardından biriminizde görev alan “Birim Kariyer Temsilcisine” danışabilirsiniz. Eğer birimi ilgilendirmeyen bir durum veya sistemsel bir sorun mevcut ise, ulusalstajprogrami@cbiko.gov.tr adresine mail atarak bilgi edinebilirsiniz.

---

**Soru-9:** Bulunduğum birim/bölüm tarafından ilan edilen “Staj Takvimi/Tarih Aralıkları” dışında bir zamanda staj yapmak üzere teklif aldım. Bu durumda ne yapmam gerekir?

**Cevap-9:** Bulunduğunuz birim/bölüm tarafından ilan edilen “Staj Takvimi/Tarih Aralıkları” dışında bir zamanda staj yapmak üzere teklif aldıysanız, bu durumda birim ve bölümler tarafından herhangi bir düzenleme yapılamamaktadır. Bu sebeple bahsi geçen durum için mutlaka işveren ile iletişime geçilmelidir. İşverenden tarih aralıklarını güncelleyerek yeniden teklif göndermesi talep edilmelidir.

---

**Soru-10:** Staj yapacağım kurum tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) belgesi isteniyor. Bu belgeye nasıl ulaşabilirim?

**Cevap-10:** Bu belgeyi bölüm/biriminizde görev alan “Akademik Birim Staj Komisyon Üyeleri” ile iletişime geçerek talep edebileceğiniz gibi (her birim ya da bölümün uygulaması farklılık gösterebilmektedir), T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan “YTNK TV” üzerinden de edinebilirsiniz.

---

**Soru-11:** Zorunlu/İsteğe Bağlı Staj Başvuru formunda (S.K.S. Daire Başkanı Onayı) kutusu kısmı kim tarafından imzalatılacak?

**Cevap-11:** Zorunlu/İsteğe bağlı staj başvuru formunda yer alan ilgili kısım öğrenciler tarafından değil, belgelerin teslim edildiği birim/bölüm sekreterliklerince imzalatılacaktır. Bu kısmın öğrenciler ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.

---

**Soru-12:** Bulunduğum birim/bölüm tarafından uygun görülen staj alanları dışında işverenden teklif aldım. Bu durumda ne yapmalıyım?

**Cevap-12:** Öğrenciler bu durumda taraflarına gönderilen staj teklifini reddedebilir veya işveren ile iletişime geçerek bölüm tarafından uygun görülen alanlarda müsaitlik durumuna göre tekrar teklif göndermesini talep edebilir.

---

**Soru-13:** Henüz staj teklifi almadım. Bu durumda ne yapmalıyım?

**Cevap-13:** Staj teklifi gönderim işlemleri işverenler tarafından yılsonuna kadar devam etmektedir. Bu nedenle Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi almayı bekleyebilir ya da kendi imkânlarınız ile Kariyer Kapısı platformuna kayıtlı olmayan işverenler ile ikili görüşmeler sağlayarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

---

**Soru-14:** İşveren tarafından “Kontenjan doluluğu sebebiyle teklif gönderemiyoruz” şeklinde bir cevap aldım. Bu durumda ne yapmalıyım?

**Cevap-14:** Staj teklifi gönderim işlemleri işverenler tarafından yılsonuna kadar devam etmektedir. Bu nedenle Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi almayı bekleyebilir ya da kendi imkânlarınız ile Kariyer Kapısı platformuna kayıtlı olmayan işverenler ile ikili görüşmeler sağlayarak sürecinizi başlatabilirsiniz. 

--- 

**Soru-15:** Staj sürecimi başlatabilmem için Birim ve Bölüm sekreterliğine hangi belgeleri teslim etmem gerekiyor?

**Cevap-15:** Sürecin başlayabilmesi için Birim ve Bölüm sekreterliğine Zorunlu/İsteğe bağlı staj başvuru formu dışında herhangi bir belge teslimi yapılmamaktadır.

---

**Soru-16:** Tüm süreci tamamladım. Önümde nasıl bir süreç olacak?

**Cevap-16:** Bu süreçten sonra öğrencinin yapacağı herhangi bir işlem yoktur. Sigorta girişleri, staj yapılacak olan tarih aralığına kadar üniversitemiz tarafından tamamlanmış olacaktır.

---

**Soru-17:** Kariyer Kapısı platformu üzerinden Ulusal Staj Programı (USP) başvuru tarihlerini kaçırdım fakat kamu kurumunda staj yapmak istiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım?

**Cevap-17:** Kariyer Kapısı platformu üzerinden Ulusal Staj Programı (USP) başvurusunu yapmayan veya yapamayan öğrencilerin, kamu kurumunda staj yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesi'ne göre belirlenen istisnai durumlardan birine tabi olmaları gerekmektedir.

 

İSTİSNAİ DURUMLAR

 

MADDE 8- (1)

(1)   Ulusal Staj Programı kapsamında istisnalar mevcut olup, adayların yaşayacağı mağduriyeti önlemek amacıyla Kariyer Kapısı Platformu dışında, kurumların tabi oldukları mevzuat kapsamında istihdam gerçekleştirilebilir. Bu istisnalar şu şekildedir;

a) Tıp Fakültesi öğrencilerinin intörnlük uygulamaları,

b) 7+1 ve 3+1 eğitim uygulamaları,

c) Lisans 1. sınıf öğrencilerinin zorunlu staj uygulamaları,

ç) Kamu kurumlarında çalışan memurlar, sözleşmeli personel ve işçi için çalıştıkları kurumda tamamlamak istedikleri staj uygulamaları,

d) “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”nde yer alan “uygulamalı ders” hükümleri kapsamındaki öğrenciler,

e) Stajını bir kamu kurumunda yapmak zorunda olan son sınıf öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapamamasının mezuniyetine engel teşkil etmesi ve bu durumun eğitim gördüğü kurum (Üniversiteler için Dekanlık, Meslek Yüksekokulları/Yüksek Okullar için Müdürlük) tarafından teyit edilip staj yapılacak kamu kurumuna yazılı olarak bildirilmesi halinde; ilgili staj talebi, staj yapılacak kamu kurumu tarafından titizlikle incelenip, uygun görülmesi halinde istisna tutulabilir.

(2) Ulusal Staj Programı çerçevesinde pilot uygulama olarak Organize Sanayi Bölgeleri içerisindeki ortaöğretim kurumu öğrencileri staj yapabilecektir. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına Ulusal Staj Programı’na başvuru yapmayan Organize Sanayi Bölgeleri içerisindeki ortaöğretim kurumu öğrencileri ile diğer Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin staj uygulamaları istisna tutulabilir.

 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı