Hakkımızda
Kariyer, bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreçtir.
Bu süreci desteklemek amacıyla merkez bünyesinde sunulan faaliyetler:
  • Eğitimler
  • Seminerler
  • Konferanslar
  • Staj ve Mesleki Uygulamalar
  • İş Bulma ve İşe Yönlendirme
  • Kariyer Gezileri
  • Kariyer Fuarları
  • Kariyer Danışmanlığı
Bu faaliyetler kapsamında yönetim 3, idari 1, birim temsilcileri 15 akademisyen ile hizmet vermekteyiz.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı