Hakkımızda
Kariyer, bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreçtir.
Bu süreci desteklemek amacıyla merkez bünyesinde sunulan faaliyetler:
  • Eğitimler
  • Seminerler
  • Konferanslar
  • Staj ve Mesleki Uygulamalar
  • İş Bulma ve İşe Yönlendirme
  • Kariyer Gezileri
  • Kariyer Fuarları
  • Kariyer Danışmanlığı
Faaliyetlerimiz kapsamında, bir Müdür, iki Müdür Yardımcısı, beş Akademik Personel ve iki İdari Personel dahil olmak üzere toplamda yirmi beş kişilik bir ekip ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca, farklı birimlerimizde bulunan on altı kişilik Birim Kariyer Temsilcilerimizden oluşan bir grup ve Kariyer Danışmanlık ekibimizden oluşan altı kişilik bir ekip de bünyemizde görev almaktadır.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı