Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İŞLETME BÖLÜMÜ
Ana Müfredat (2012 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)

2013 yılı ve sonrası kayıtlı olup Bologna müfredatına tabi olan öğrenciler, Üniversitemiz web sitesinde yer alan Ders Bilgi Paketinden ders içeriklerini alacaktır.
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı