Erasmus Koordinatörleri
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doktor Öğretim Üyesi Bilal ÇELİK Koordinatör
Doçent Doktor Erdemalp ÖZDEN Koordinatör
Doçent Doktor Mehmet BULUT Koordinatör
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan SAYAR Koordinatör
Araştırma Görevlisi Şeyda Buşra KONUK Koordinatör
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı