Doktor Öğretim Üyesi Hamid Yılmaz

"A mathematical model and tabu search algorithm for multi-manned assembly line balancing problems with assignment restrictions", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Engineering Optimization, 2019

"A New Mathematical Model for Assembly Line Worker Assignment and Balancing", Hamid Yılmaz, Yunus Demir, Journal of The Institute of Science And Technology, 2019

"Note to a mathematical model and ant colony algorithm for multi manned assembly line balancing problem", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016

"Multi manned assembly line balancing problem with balanced load density", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Assembly Automatıon, 2015

"Chinese postman problem approach for a large-scale conventional rail network in Turkey", Mustafa Yılmaz, Merve Kayacı Çodur, Hamid Yılmaz, Tehnicki Vjesnik-technical Gazette, 2017

"A Problem-Solving Environment to Teach Students Assembly Line Balancing Techniques", Hamid Yılmaz, Yunus Demir, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

"A multi manned assembly line balancing problem with classified teams A new approach", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Assembly Automatıon, 2015

"A visual application for teaching pipe flow optimization in engineering curricula", Yusuf Alptekin Türkkan, Gökçen Eryılmaz Türkkan, Hamid Yılmaz, Computer Applıcatıons ın Engıneerıng Educatıon, 2020

"Note to: a mathematical model and ant colony algorithm for multi-manned assembly line balancing problem", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017

"GRİ TAHMİN YÖNTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE NİN CO2 EMİSYON TAHMİNİ", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2013

"ORGANIC RANKINE CYCLE DESIGN TEACHING SOFTWARE", Alperen Tozlu, Hamid Yılmaz, (10.10.2019-12.10.2019), The Lnternational Conference of Materials And Engineering Technology (tıcmet’xxl 9), 2019

"Visual Software for Assembly Line Balancing Techniques", Hamid Yılmaz, Yunus Demir, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"KAYNAK KISITLARI ALTINDA MONTAJ HATTI İŞÇİ ATAMA VE DENGELEME PROBLEMLERİNE BİR MATEMATİKSEL MODEL ÖNERİSİ .", Yusuf Alptekin Türkkan, Hamid Yılmaz, Murat Çolak, (07.05.2018-08.05.2018), 9th Intemational Automotive Technologies Congress, Otekon 2018, 2018

"Application of New Improved Grey Models with Moving Average, using Transportation Energy Consumption of Turkey", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (26.04.2013-28.04.2013), Global Conference on Environmental Studies, 2013

"Türkiye’nin CO2 Emisyon Değerlerinin Farklı Tahmin Yöntemleriyle İncelenmesi", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Selçuk Kürşat İşleyen, Yunus Demir, (20.06.2012-22.06.2013), Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Xxxıı. Ulusal Kongresi, 2013

"Multi-manned assembly line balancing problems: A review", Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, Didem Güleryüz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Team oriented assembly line balancing a new design", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (03.03.2015-05.03.2015), Fifth International Conference on Industrial Engineering And Operations Management, 2015

"Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Gıda Sektöründe Hat Dengeleme Uygulaması", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"DÖKÜM PARÇA İMALATINDA OPTICAST YAZILIMI İLE BESLEYİCİ TASARIMI OPTİMİZASYONU", Murat Çolak, Yusuf Alptekin Türkkan, Hamid Yılmaz, (07.05.2018-08.05.2018), 9th Intemational Automotive Technologies Congress, Otekon 2018, 2018

"Multi-manned Assembly Line Balancing Problem: Resource Constrained Case", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (11.04.2017-13.04.2017), International Conference Onındustrial Engineering And Operations Management, 2017

"A New Design Team-Oriented Assembly Line Balancing Problem", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (02.09.2014-05.09.2014), International Conference on Operations Research, 2014

"GÖREV TAKİP SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ", Yunus Demir, Aytaç Yıldız, Hamid Yılmaz, (08.11.2019-10.11.2019), Mas 9. Uluslararasımatematik-mühendislik-fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019

"A New Mathematical Model for the ALWABP", Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Hazırlık Süreli Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Probleminde Kafile Aktarımı Stratejisi", Yunus Demir, Selçuk Kürşat İşleyen, Mustafa Yılmaz, Hamid Yılmaz, (20.06.2012-22.06.2013), Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Xxxıı. Ulusal Kongresi, 2013

"Döküm Endüstrisine Yönelik Ocak Reçetesi Hazırlanması Yazılımı Geliştirilmesi", Murat Çolak, Hamid Yılmaz, (25.10.2018-27.10.2018), 14th International Iron- Steel And Foundry Technology, 2018

"Döküm Endüstrisine Yönelik Ocak Reçetesi Hazirlanmasi Yazilimi Geliştirilmesi", İbrahim Arslan, Esma Gavgalı, Hamid Yılmaz, Murat Çolak, (21.10.2017-23.10.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"A Literature Review on Dual/ Multi Resource Constrained Scheduling", Yunus Demir, Hamid Yılmaz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Grey (1,N) Yöntemi ile Türkiye’nin Enerji Talep Projeksiyonunun Farklı Senaryolar Altında İncelenmesi", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (05.07.2011-07.07.2011), Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Xxxı. Ulusal Kongresi, 2011

"Multi-Manned Assembly Line Balancing Problems: A Review", Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, Didem Güleryüz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Gıda Sektöründe Hat Dengeleme Uygulaması", Çağatay Teke, Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Team Oriented Assembly Line Balancing A New Design", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (03.03.2015-05.03.2015), 5th Conference on Industrial Engineering And Operations Management, 2015

"Atama kısıtları altında çok-operatörlü montaj hattı dengeleme problemine tabu arama algoritması ile çözüm yaklaşımı", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, (13.07.2018-15.07.2018), Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, 2018

"Geliştirilen GM(1,1) Yöntemi ile Türkiye’xxnin Turizm Talep Tahmini", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Selçuk Kürşat İşleyen, (24.05.2012-26.05.2012), 13th International Conference on Econometrics, Operations Research And Statistics, 2012

"A new mathematical model for the ALWABP", Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"HİBRİT TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇELİK ÇERÇEVE OPTİMİZASYONU", Bilal Tayfur, Hamid Yılmaz, Ayşe Daloğlu, (02.09.2019-06.09.2019), 21. Ulusal Mekanik Kontresi, 2019

"Team-oriented assembly line balancing and a case study", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Selçuk Kürşat İşleyen, (01.06.2013-04.06.2013), 26th European Conference on Operatıonal Research, 2013

"A Review of Parallel Two-Sided Assembly Line Balancing Problem", Hamid Yılmaz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması", Çağatay Teke, Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Team-Oriented Assembly Line Balancing Problem: A Fuzzy Approach", Hamid Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Merve Kayacı Çodur, (13.07.2014-18.07.2014), 20th Conference of The International Federation of Operational Research Societies, 2014

"Yöneylem Araştırması ı", Lisans, Türkçe, 3

"Bitirme Projesi ıı", Lisans, Türkçe, 1

"İstatistik ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Mühendislik Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"İstatistik ı", Lisans, Türkçe, 1

"Endüstri Mühendisliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 1

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Hiyerarşik Çinli Postacı Problemi ve Çözüm Yaklaşımları", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 23.06.2015-07.02.2019

"Grey Tahmin Yönteminin Etkinliğinin Araştırılması ve Enerji Talep Projeksiyon Çalışmalarında Kullanılması", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.06.2011-13.06.2011, 7000 TÜRK LİRASI

"Grey Tahmin Yönteminin Etkinliğinin Araştırılması Ve Enerji Talep Projeksiyon Çalışmalarında Kullanılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.06.2011-14.06.2019

"ÇOK-OPERATÖRLÜ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR DİZAYN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 23.06.2015-20.09.2017, 15000 TÜRK LİRASI

"Döküm Endüstrisine Yönelik Ocak Reçetesi Hazırlanması Yazılımının Geliştirilmesi", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.01.2019, 6000 TÜRK LİRASI

"Elektrospinning Yöntemiyle Nanofiberlerin Üretilmesi ve Taguchi Deney Tasarımı İle Optimizasyonu", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-30.08.2018, 6.711, 00 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2013 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2010 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2003 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gaziantep Üniversitesi