Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite İzlencesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022 YILI KALİTE İZLENCESİ

Sıra

Yıl/No

Tarih

 Toplantı/Faaliyet Adı

 Toplantı/Faaliyet Notları

1

2022/01

2

Mart

 Fakültemiz 2021 Yılı BİDR hazırlık süreci ilk değerlendirme toplantısı

 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık sürecinde, sürecin işletilmesi, planlanması amacıyla birim kalite komisyon başkanı ve üyeleri ile ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

2

2022/02

9

Mart
 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun tartışılması, ilgili eksikliklerin görüşülmesi.

 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun tartışıldı,

 Fakülte web sitesinde tamamlanması gereken kısımların belirlendi.

3

2022/03

22

Mart

Fakültemizdeki 2022 Yılı Birim Kalite Sürecinde PUKÖ Çalışmaları

Fakülte 2022 Yılı itibariyle Birim Kalite Sürecinde iyileştirmesi tamamlanan ve iyileştirilmesi planlanan PUKÖ Çalışmalarına ilişkin husus görüşüldü.

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı