Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite İzlencesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE İZLENCESİ

Sıra

Yıl/No

Tarih

 Toplantı/Faaliyet Adı

 Toplantı/Faaliyet Notları

1

2022/01

2

Mart

 Fakültemiz 2021 Yılı BİDR hazırlık süreci ilk değerlendirme toplantısı

 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık sürecinde, sürecin işletilmesi, planlanması amacıyla birim kalite komisyon başkanı ve üyeleri ile ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

2

2022/02

9

Mart
 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun tartışılması, ilgili eksikliklerin görüşülmesi.

 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun tartışıldı,

 Fakülte web sitesinde tamamlanması gereken kısımların belirlendi.

3

2022/03

22

Mart

Fakültemizdeki 2022 Yılı Birim Kalite Sürecinde PUKÖ Çalışmaları

Fakülte 2022 Yılı itibariyle Birim Kalite Sürecinde iyileştirmesi tamamlanan ve iyileştirilmesi planlanan PUKÖ Çalışmalarına ilişkin husus görüşüldü.

4

2022/04

30
Eylül

Fakültemizdeki 2022 Yılı Birim Kalite Sürecinde PUKÖ Çalışmaları

Fakültemizde 2022-2023 Akademik Yılı Birim Kalite Sürecinde Fakültemiz Bölümlerinden gelen PUKÖ çalışmalarına ilişkin husus görüşüldü.


Fakültemiz Kalite Alt Komisyonları Üyelerinde Yapılan Güncellemeler
 

Fakültemiz Kalite Alt Komisyonları üyelerinde yapılan güncellemelere ilişkin husus görüşüldü.
 


5


2023/01

5
Ocak

2022 yılı birim iç değerlendirme raporuna ilişkin hususun görüşülmesi

Kalite ekibi tarafından hazırlanan 2022 yılı birim iç değerlendirme raporu gözden geçirildi, eksik veya eksik kısımlar tamamlanarak onaylandı.

Fakültemiz 2023 yılı kalite hedefleri, hedef izleme formu, eğitim planı ve çalışma programına ilişkin hususun görüşülmesi

Kalite ekibi tarafından hazırlanan İlgili formların yazım ve içerik kontrolleri yapılarak onaylandı.

6

2023/02

12
Haziran

04.07.2023 tarihinde yapılması planlanan birim iç denetim öncesinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi,

Kalite ekibi, Dekan Yardımcısı Mustafa DEMİR başkanlğında toplanarak kalite klasöründe olması gereken evraklar kontrol edildi, birim kalite üyelerinin de önerileri alınarak eksikler tamamlandı.

7

2023/03

11
Temmuz

1- 04.07.2023 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilen iç denetim sonrası yapılacak çalışmaların görüşülmesi,

 

2- Eylül 2023-Eylül 2024 arası fakültemizce yapılacak;

a-HEDEFLER

b-HEDEF PLANLARI (Her hedef için hedef planı hazırlanacak)

c-ÇALIŞMA PROGRAMLARI (Hizmet Sunumu, Altyapı/Kapasite Geliştirme Çalışmaları, Sosyal/Toplumsal Sorumluluk/Katkı Sağlayıcı Aktiviteler, Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları, Proje Çalışmaları, Kalite Çalışmaları)

d-YILLIK EĞİTİM PLANI çalışmaların planlanması.

3- Fakültemiz programlarının ders bilgi paketinde yer alan "Bologna Müfredatı" derslerine ilişkin hususun görüşülmesi.

İlgili çalışmalar için birim kalite komisyonuna yeni görevlendirmeler yapıldı,

Yeni görevlendirilen personele kalite süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ders bilgi paketi düzenleme çalışmalarına ilişkin üyelerle birlikte bilgi ve görüş paylaşıldı.

8 2023/4 18
Temmuz
1-04.07.2023 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilen iç denetim sonrası yapılacak çalışmaların görüşülmesi,
 

2-Eylül 2023 - Eylül 2024 arası fakültemizce yapılacak;

a-HEDEFLER

b-HEDEF PLANLARI (Her hedef için hedef planı hazırlanacak)

c-ÇALIŞMA PROGRAMLARI (Hizmet Sunumu, Altyapı/Kapasite Geliştirme Çalışmaları, Sosyal/Toplumsal 
Sorumluluk/Katkı Sağlayıcı Aktiviteler, Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları, Proje Çalışmaları, Kalite Çalışmaları)

d-YILLIK EĞİTİM PLANI çalışmaların planlanması.
 
İlgili çalışmalar için birim kalite komisyonuna yeni görevlendirilen personele düzeltici faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ve görev dağılımı yapıldı.

İlgili çalışmalar için birim kalite komisyonuna yeni görevlendirilen personele düzeltici faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ve görev dağılımı yapıldı.
         
         
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı