Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Doç. Dr. Başak TOĞAR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARAKAŞ (Üye)
Öğr. Gör. Ahmet Ali ÇELİK (Üye)
Öğr. Gör. Buket DAŞTAN (Üye)
Öğr. Gör. Haticenur TURAN (Üye)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı