Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Eğitim Gezisi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri için Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Cansu TUTKUN sorumluluğunda teknik bir gezi gerçekleştirmiştir. Eğitimin bir parçası haline gelen ve birinci elden deneyim sağlayan müzelerden biri olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde öncelikle öğrenciler, yaşayan müzedeki alanları incelemiş ve müzelerin sanatsal açıdan okul öncesi eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yaparak yaşayarak birinci elden farkındalık kazanma olanağı bulmuşlardır. Müzede gerçekleştirilen eğitim çalışması sonrasında öğrenciler, müzelerin eğitimsel amaçlı nasıl kullanılabileceğine ilişkin önemli farkındalıklar kazandıklarını ve eğlenerek öğrenme şansını yakaladıklarını belirtmişlerdir.

 
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Yayın Tarihi: 
Yukarı