Lisansüstü Tez Danış.

  1. Halil KARACA, "Multıplıcatıvely Geometrik P-Fonksiyonlar İçin Bazı Yeni İntegral Eşitsizlikleri", Giresun Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
  2. Yasemin KUZU, "Bir Sturm-Liouville Probleminin Bazı Özellikleri ve Green Fonksiyonu", Ahi Evran Üniversitesi, 2012, Tamamlandı
  3. Fatma KARACA, "Sturm-Liouville Hipergrupları", Ahi Evran Üniversitesi, 2012, Tamamlandı
  4. Okan KUZU, "Bir Sturm-Liouville Tipindeki Problemin Çözüm Fonksiyonlarının Asimptotiği ve Green Fonksiyonu", Ahi Evran Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk