Mobile Logo Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Merkezi
Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
Üniversitemizin misyonu çerçevesinde, Merkezimizin amacı, Üniversite adayları, Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrenci ve mezunlarının, kariyer planlama ve kişisel gelişimlerine destek olmak, yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek, öğrenciler için staj fırsatlarını ve mezunlarının tercih edilme süreçlerini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Vizyon
Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.

Misyon
Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak.

Değerlerimiz

•    Bilimsellik ve araştırma odaklılık, 
•    Yenilikçilik,
•    Etik, kültürel ve evrensel değerlere bağlılık, 
•    Kalite 
•    Öğrenci odaklılıktır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı