Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Okul Dışı Ögrenme Ortamları-Eğitsel Gezi( Karaca Mağarası, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi)
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 2. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TAŞYÜREK tarafından düzenlenen eğitsel gezi kapsamında Karaca Mağarası, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesini ziyaret ettiler.

Okul Dışı Ögrenme Ortamları dersi kapsamında gerçekleştirilen bu geziler, hem  öğrencilerin yer temelli eğitim anlayışını benimseyerek tarihi dokuyu hissetmeleri, geçmiş-gelecek arasında bağ kurmaları hem de gelecek nesillere bu hisleri  ve deneyimleri aktarmaları açısından önemlidir.
 
Yayın Tarihi: 
Yukarı