Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Okul Dışı Ögrenme Ortamları-Eğitsel Gezi( Karaca Mağarası, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi)
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 2. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TAŞYÜREK tarafından düzenlenen eğitsel gezi kapsamında Karaca Mağarası, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesini ziyaret ettiler.

Okul Dışı Ögrenme Ortamları dersi kapsamında gerçekleştirilen bu geziler, hem  öğrencilerin yer temelli eğitim anlayışını benimseyerek tarihi dokuyu hissetmeleri, geçmiş-gelecek arasında bağ kurmaları hem de gelecek nesillere bu hisleri  ve deneyimleri aktarmaları açısından önemlidir.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı