Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Oryantasyon ve Tanışma Programı
Fakültemizde pandemi sürecinde öğrenci ve personelimizin sağlığını koruma ilkesi ile hareket ederek , öğrenci işleri ile ilgili temel bilgiler, pandemi sürecinde gerçekleştireceğimiz hibrit eğitim modeli , Fakültemiz iş ve işleyiş sistemini tanıtmak amacıyla oryantasyon ve tanışma programı gerçekleştirilmiştir. 

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Tarih

Yer

Saat

Katılımcılar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

21.09.2021

 

Amfi Z-9 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Matematik Eğitimi

22.09.2021

 

Amfi Z-9 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Okul Öncesi Eğitimi

23.09.2021

 

Amfi Z-9 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Sınıf Eğitimi

24.09.2021

 

Amfi Z-9 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Sosyal Bilgiler Eğitimi

21.09.2021

 

Amfi Z-10 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Türkçe Eğitimi

22.09.2021

 

 

Amfi Z-10 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

İngiliz Dili Eğitimi

23.09.2021

 

 

Amfi Z-10 (Zemin Kat)

16.00

Danışmanlar ve Öğretim Elemanları

Yayın Tarihi: 
Yukarı