Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kayıt-Kabul Duyurusu(GÜNCEL)
Eğitim Fakültesi Dışında ,Üniversitemiz Fakültelerinde Öğretmenlik Mesleğine Kaynaklık Eden,
Lisans Programı Mezunlarına Yönelik,Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kayıt-Kabul Duyurusu 

***Not: Başvurular e- posta yolu ile yapılacaktır. 
 

İşlem

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi/Saati

Ön kayıt Başvuruları-Başvuruların Değerlendirilmesi

22/02/2024

26/02/2024 17.00


Kesin Kayıt İşlemleri
 

27/02/2024
01/03/2024 17.00

Ders Dönemi
 

07/03/2024
31/05/2024

Atamaya Esas Olan Alan ve Kontenjanları:
 

Alan Adı

Kontenjanlar

Sağlık Hizmetleri

12

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

12

Edebiyat

36

Tarih

36

Sosyoloji

12

Beden Eğitimi

60


Yönetim ve Bilişim Sistemleri
 

12

 
Başvuru İçin Gerekli Evraklar: Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
e-Devlet üzerinden alınan evrak-çıktılarda onay istenmeyecektir.
  • Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi(Onaylı/Fakültemizde onaylatılabilir.)
  • Transkript(Onaylı/Fakültemizde onaylatılabilir.)
  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi 
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Banka Dekontu (Yatırılacak ücret ve Hangi Hesaba yatırılacağı daha sonra yayınlanacaktır.)

NOT:Öğretmenlik Uygulaması Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Perşembe ve Cuma Günleri Yürütülecektir.
NOT2:Ders ve Ders Programlarına İlişkin Bilgiler Daha Sonra Duyurulacaktır.


e-Posta Gönderim Adresi:
formasyon@bayburt.edu.tr

İletişim:0 458 333 20 33 
Dahili   :2172Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı