Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su ve atıksu arıtma, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Kimyası

İletişim

e-Posta
sinankul[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1153, 2054
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk