Proje

  1. Hidrodinamik Kavitasyon Reaktörü ile Hiç Hava Verilmeden Amonyak Sıyırma Performansının İncelenmesi,Ulusal, (03.11.2021 - 02.05.2023),29887,04 ₺
  2. Arıtma Çamuru Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Giderilmesi,Ulusal, (14.12.2018 - 14.06.2020),10802,90 ₺
  3. Zeytin Karasuyunun Elektrooksidasyon Yöntemiyle Arıtımının İncelenmesi,Ulusal, (12.01.2013 - 12.01.2015),22500 ₺
  4. Zeytin Karasuyunun Kesikli Reaktörde Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminin Karşılaştırılması,Ulusal, (01.07.2012 - 01.07.2013),15000 ₺
  5. Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kullanarak Atıksulardan Elektrik Üretimi,Ulusal, (23.12.2011 - 23.12.2012),27000 ₺
  6. Zeytin Karasuyunun Membran Biyoreaktörlerde Aerobik Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi,Ulusal, (01.02.2007 - 01.08.2009),
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk