Bildiri

 1. Kul Sinan (26.03.2022 - 27.03.2022), "Investigation of the Change of Some Quality Parameters of the Erzurum Province Drinking Water Treatment Plant Over Time", presented at the 5th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, 2022
 2. Engin Mustafa Alptekin, Kul Sinan (23.12.2021 - 23.12.2021), "Investigation of Temporal Changes of Green Field Changes Using İmage Processing and Geographic İnformation Systems: the Case of Bayburt Province", presented at the 1st Advanced Engineering Days (AED), 2021
 3. Kul Sinan, Dinç Dinçer (14.04.2021 - 15.04.2021), "Investigation of the Land Consolidation Project Implemented in Bayburt Province, Demirözü", presented at the Iğdır International Applied Sciences Congress, 2021
 4. Kul Sinan, Dinç Dinçer (27.02.2021 - 28.02.2021), "Arazi Toplulaştırma ve Parsel Durumlarının Analizi: Bayburt İli Örneği", presented at the Munzur Zirvesi 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2021
 5. Ekmekyapar Torun Fatma, Kul Sinan, İrdemez Şahset (19.02.2021 - 21.02.2021), "İnaktive Edilmiş Farklı Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Giderimi", presented at the Black Sea Summit 5th International Applied Science Congress, 2021
 6. Ekmekyapar Torun Fatma,İrdemez Şahset,Kul Sinan,Nuhoğlu Yaşar (24.09.2020 - 25.09.2020), "Fitoremediasyon Yöntemi ile Topraktan Kurşun Giderimi", presented at the 5th International Symposium on The Environment and Morals, 2020
 7. Fil Baybars Ali, Kara Eda Nur, Farizoğlu Burhanettin, Uzuner Süleyman, Günaslan Sermin, Kul Sinan (19.09.2019 - 21.09.2019), "Electrooxidation Method for the Treatment of Olive Brine Wastewater: Effect of Support Electrolyte Type and Concentration", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 8. Uzuner Süleyman,Farizoğlu Burhanettin,Fil Baybars Ali,Ortaasyalı Esma Sultan,Mert Hekim Serpil,Kul Sinan (19.09.2019 - 21.09.2019), "Cod Removal From Slaughterhouse Wastewater Using Laboratory Scale Membrane Bioreactor", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 9. Kul Sinan,Taşdemir Atila,Cengiz İbrahim (26.11.2018 - 28.11.2018), "Investigation of the Effect of Particulate Size and Stirring Rate on Copper Removal From Aqueous Solutions with Thermal Drying-İncineration Waste", presented at the International Syposium on Applied Sciences and Engineering, 2018
 10. Fil Baybars Ali,Boncukcuoğlu Recep,Yılmaz Alper Erdem,Kul Sinan,Uzuner Süleyman (19.10.2017 - 23.10.2017), "Cod (Chemical Oxygen Demand) Removal From Wastewater Using Ti/Iro2/Ruo2 Anode", presented at the 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, 2017
 11. Kul Sinan, Boncukcuoğlu Recep, Fil Baybars Ali, Yılmaz Alper Erdem (20.05.2015 - 22.05.2015), "Ti/Pt Elek Tipi Anot Kullanılarak Zeytin Karasuyundan Renk Giderimine Seyreltme Oranı, Destek Elektrolit Konsantrasyonu ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 12. Fil Baybars Ali,Kul Sinan,Korkmaz Mustafa,Süzen Yeliz,Sertkaya Simge,Tekin Elif,Er Eren (20.05.2015 - 22.05.2015), "Sentetik Katyonik Boya İçeren Atıksuların Elek Tipi Anotlar Kullanılarak Arıtılması", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 13. Fil Baybars Ali,Boncukcuoğlu Recep,Yılmaz Alper Erdem,Kul Sinan (20.05.2015 - 22.05.2015), "Ti/Pt Anot Kullanılarak Fıstık Sanayi Atıksularından Toplam Organik Karbonun (Tok) Giderilmesi: Atıksu Başlangıç Ph Değeri, Destek Elektrolit Konsantrasyonu ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 14. Fil Baybars Ali,Boncukcuoğlu Recep,Yılmaz Alper Erdem,Kul Sinan,Sözüdoğru Onur,Aladağ Erdinç (20.05.2015 - 22.05.2015), "Antep Fıstığı İşleme Atıksularından Bulanıklığın Giderilmesi Üzerine Seyreltme Oranı, Destek Elekrolit Türü ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 15. Fil Baybars Ali,Boncukcuoğlu Recep,Yılmaz Alper Erdem,Kul Sinan,Aladağ Erdinç,Sözüdoğru Onur (20.05.2015 - 22.05.2015), "Grafit Anot ile Asidik Ortamda Antep Fıstığı İşleme Atıksuyunun Elektrooksidasyonun İncelenmesi: Destek Elektrolik Türü ve Destek Elektrolit Konsantrasyonunun Etkisi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 16. Sözüdoğru Onur,Aladağ Erdinç,Fil Baybars Ali,Boncukcuoğlu Recep,Kul Sinan (20.05.2015 - 22.05.2015), "Montmorillonit Kili Kullanılarak Tekstil Atıksuyunda Renk Gideriminin İncelenmesi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 17. Kul Sinan,Boncukcuoğlu Recep,Yılmaz Alper Erdem,Fil Baybars Ali (20.05.2015 - 22.05.2015), "Elektrooksidasyon Yöntemiyle Atıksulardan Bulanıklığın Giderilmesi: Karıştırma Hızı, Seyreltme Oranı ve Ph’nın Etkisi", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 18. Kul Sinan,Boncukcuoğlu Recep,Fil Baybars Ali,Yılmaz Alper Erdem (20.05.2015 - 22.05.2015), "Zeytin Karasuyundan Renk Giderimi İçin Bazı İşletme Parametreleri", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 19. Kul Sinan, Boncukcuoğlu Recep, Yılmaz Alper Erdem, Fil Baybars Ali (20.05.2015 - 22.05.2015), "Bulanıklığın Giderilmesi İçin Elektrokimyasal Yöntemlerin Kullanılması ve Ön Arıtım Çalışmaları", presented at the Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 2015
 20. Sözüdoğru Onur, Fil Baybars Ali, Boncukcuoğlu Recep, Aladağ Erdinç, Kul Sinan (20.05.2015 - 23.05.2015), "Adsorption of Basic Yellow 2 From Aqueous Solutions Onto Montmorillonite", presented at the International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2015
 21. Kul Sinan, Nuhoğlu Alper, Aladağ Erdinç (20.05.2015 - 23.05.2015), "Aerobic Treatment of Olive Mill Wastewater by Batch Reactor: a Kinetic Study", presented at the International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2015
 22. Kul Sinan, Boncukcuoğlu Recep, Fil Baybars Ali, Yılmaz Alper Erdem, Taşdemir Atila (30.09.2015 - 03.10.2015), "The Effect of Stirring Rate, Support Electrolyte Type and Temperature on Color Removal From Olive Mill Wastewater", presented at the 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 2015
 23. Kul Sinan, Boncukcuoğlu Recep, Yılmaz Alper Erdem, Fil Baybars Ali, Taşdemir Atila (30.09.2015 - 03.10.2015), "The Investigation of Some of the Operation Parameters for Removal of Color From Olive Mill Wastewater by Electro-Oxidation Process", presented at the 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk