Lisansüstü Tez Danış.

  1. Meral TOKSOY, "Cbs ve Uzaktan Algılama Yöntemi ile Erzurum Kenti İçin Güneş ve Rüzgar Enerji Sistemleri Yer Tespiti", Atatürk Üniversitesi, 2023, Devam Ediyor
  2. Metin ÜNER, "Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler, Karbon Ticareti", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  3. Ferdin BEDİR, "Türkiye'de Havayolu Ulaşımında Havaalalanların Yeri ve Çevresel Etkileri: Erzurum Havalimanı Örneği", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  4. Dinçer DİNÇ, "Bayburt İli Merkez ve Demirözü İlçeleri Köylerinde Uygulanan Arazi Toplulaştırma Projesi ve Proje Sonrasında Parsel Durumlarının Analizi", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
  5. Resul AKKAYA, "Fırat-Dicle Havzası Bazı Meteorolojik Parametrelerinin Zamansal ve Mekânsal Değişiminin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk