Ders

Yüksek Lisans

 1. Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 2. Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 3. Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 4. Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 5. Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 6. Toprak ve Havza Yönetimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 7. Çevresel Biyoteknoloji, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 8. Çevresel Etki Değerlendirmesi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 9. Çevre Kirliliği ve Kontrolü, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 10. Toprak Kirliliği ve Kontrolü, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 11. Çevresel Biyoteknoloji, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 12. Çevresel Etki Değerlendirmesi, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 13. Çevre Kirliliği ve Kontrolü, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 14. Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 15. Toprak Kirliliği ve Kontrolü, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 16. Çevresel Biyoteknoloji, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Kbrn I, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:4
 2. Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı Hizmetleri, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 3. Temel Meteoroloji Bilgisi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 4. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:4
 5. Mikrobiyoloji, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 6. Afetlerde İyileştirme Çalışmaları, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 7. Kbrn Iı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 8. Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 9. Afetler Tarihi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 10. Afetlerde Lojistik Yönetimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 11. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları Iı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 12. Matematik, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 13. Kbrn I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 14. Temel Meteoroloji Bilgisi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 15. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 16. Bilgi Teknolojilerine Giriş, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 17. Matematik Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 18. Matematik Iı (İö), 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 19. Afetler Tarihi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 20. Kurtarma Araçları Eğitimi Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 21. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 22. Genel Matematik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 23. Temel Matematik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 24. Kentleşme ve Çevre Sorunları, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 25. Matematik I (İö), 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 26. Matematik I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 27. Matematik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 28. Kurtarma Araçları Eğitimi I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 29. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 30. Mikrobiyoloji, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 31. Matematik Iı (İö), 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 32. Matematik Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 33. Kurtarma Araçları Eğitimi Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 34. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 35. Genel Matematik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 36. Epidemiyolojinin İlkeleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 37. Temel Matematik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 38. Mesleki Terminoloji, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 39. Kurtarma Araçları Eğitimi I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 40. Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 41. Matematik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 42. Bilgi Teknolojilerine Giriş, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 43. Mikrobiyoloji, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 44. Kentleşme ve Çevre Sorunları, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 45. Genel Matematik, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 46. Epidemiyolojinin İlkeleri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 47. Bilgi Teknolojilerine Giriş, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 48. Mikrobiyoloji, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk