Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojileri (DR), Doktora, 2008 - 2015
  2. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojisi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2004 - 2008
  3. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 1999 - 2004
  4. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2019 - Devam Ediliyor
  5. Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Önlisans, 2019 - 2021
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk