Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
TÜBİTAK'ın 2219- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına kabul (Doç. Dr. Hülya KODAN)

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya KODAN, Okuma Güçlüğü Yaşayan ve Yaşamayan Çocuklarda Görsellerin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Göz Tarama Çalışması başlıklı projesiyle TÜBİTAK'ın 2219- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına kabul edildi.

28.200 euroluk proje desteğiyle Birleşik Krallık The University of Reading'de 12 ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulunması planlanan Doç. Dr. Hülya KODAN,  dünyanın önde gelen akademi ekipleriyle araştırmalar yürütecek. Doç. Dr. KODAN, " Okuma Güçlüğü Yaşayan ve Yaşamayan Çocuklarda Görsellerin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Göz Tarama Çalışması " başlıklı projesiyle kabul aldığı doktora sonrası bursu sayesinde Üniversitemizin uluslararası iş birliklerini genişletecek. Birleşik Krallık’ta The University of Reading'de misafir öğretim üyesi/araştırmacı rolüyle bulunacak olan Doç. Dr. KODAN, göz izleme tekniği ile okuma süreç ve becerilerinin incelenmesine yönelik araştırma gerçekleştirecek.

Proje detayları hakkında Üniversitemiz haber merkezine açıklamada bulunan Doç. Dr. KODAN, " Okumadaki karmaşık ve zihinsel işlem sürecinde göz hareketlerinin izlenmesi ve kaydedilmesi okurların bilişsel süreçlerinin anlaşılmasında son yıllarda oldukça yaygın biçimde kullanılan etkili bir tekniktir. Göz izleme tekniği ile okuma becerisinin fizyolojik ve psikolojik yönlerine ilişkin önemli bilgiler edinilmektedir. Öte yandan okuma becerisinin göz izleme tekniği ile incelendiği ilgili alanyazında bu tekniğin okuma becerilerinin değerlendirilmesinde ve gerekli durumlarda uygun müdahale programlarının oluşturulmasında etkili bir biçimde kullanılmasına yönelik araştırmaların henüz yeni yeni yapılmaya başlandığı ifade edilebilir. Bu nedenle okuma sırasında metindeki görsellerin tipik gelişim gösteren ve göstermeyen okuyucuların okuma ve okuduğunu anlama becerileri ile göz hareketleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır." dedi.

Doç. Dr. Hülya KODAN'ı tebrik eder, Başarılarının devamını dileriz.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı