Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Türkiye Maarif Vakfı Öğretmen Mesleki Gelişim Programı


Programın amacı :
 
Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan'daki okullardan 30 öğretmenin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla Üniversitemiz Eğitim Fakültesi paydaşlığında gerçekleştirdiği eğitim programı ve gezileri üç gün sürdü. Eğitim Fakültemiz öğretim elemanlarının eğitmen olduğu program kapsamında Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramları, Beceri Merkezli Eğitim Modeli, Eğitim Teknolojileri Temel Amaçları, Proje Tabanlı Öğrenme Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili başlıklarında oturumlar düzenlendi. Bayburt'un kültürel ve tarihsel envanterlerine ziyaretlerin yapıldığı program süresince Üniversitemizin entegre eğitim süreçleri de tanıtıldı. 
 
Sertifika Töreni:
 
Törenin açılış konuşmasını, Eğitim Fakültesini temsilen Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara gerçekleştirdi. Kara, "Eğitim zor bir iştir ve bu zorlukta en büyük sorumluluk öğretmenlere düşer. Eğitime katılan öğretmenlerin bu mücadeleye ortak olması, bunun en önemli göstergesidir" dedi. Ayrıca Kara, Eğitim Fakültesi olarak bu birlikteliği ilerleyen dönemlerde lisans, yüksek lisans ve doktora boyutuyla sürdürmek istediklerini belirtti.

Gürcistan Okullarında görev yapan öğretmenler adına konuşan Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Baş Danışmanı Manana Türkzade, Türkiye ve Gürcistan dostluğunun asırlara dayandığını ve bu dostluğu pekiştirmek için bu tarz projelerin devamlılığını önemsediklerini söyledi. Türkzade, konuşmasının devamında  Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Gürcistan’daki bir üniversite ile ortak projeler geliştirme teklifinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, "Bayburt Üniversitesinde aldığımız eğitimlerle eğitim gücümüzü ve kadromuzu bir kat daha güçlendirdiğimize inanıyoruz" dedi. Gelişimin ve değişimin sürekliliğine inanan bir kurum olduklarını belirten Aslan, bu projenin bir başlangıç olduğunu ve buna benzer projelerin geleneksel hale geleceğini belirterek Rektörümüz Türkmen ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Kara'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Programda konuşma yapan Rektörümüz Türkmen, yapılan programdan büyük memnuniyet duyduklarını ve Maarif Vakfından beklentilerinin, ilişkilerin güçlenerek devam etmesi olduğunu söyledi. Rektörümüz Türkmen, bu çerçevede Bayburt Üniversitesi ve Maarif Vakfı arasında ikili ilişkilerin kurumsallaşması adına bir protokolün olacağının müjdesini vererek "Protokol ile dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okulları ile iş birliği imkanı doğacağı gibi bir yandan da bu okullardan mezun olan öğrencileri Bayburt Üniversitesine getirme fırsatı doğacaktır. Eğitimde markalaşma, uluslararası ve kültürlerarası bir yumuşak güç olarak Üniversitemizin kurumsal itibarını tesis etme sürecinde lokomotif görevi üstlenecektir." ifadelerini kullandı. Rektörümüz Türkmen, konuşmasının sonunda projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Maarif Vakfı yöneticilerine, Eğitim Fakültesi yöneticilerine, eğitim kadrosuna teşekkür ederek başka bir projede Bayburt'ta ya da Gürcistan’da bir araya gelme temennisinde bulundu.

Tören, sertifika taktimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Sertifika töreni Rektörümüz Prof. Mutlu TÜRKMEN, Rektör yardımcılarımız, Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL, Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN, Prof. Dr. Mahir KADAKAL, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA,Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİR, Maarif Vakfı Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat ASLAN, seminerlerde görev alan Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Eğitim kurumlarında görev yapan Baş Danışman Manana TURKADZE ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşti.
 
Yayın Tarihi: 
Yukarı