Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yeni Akademik Yılın Yol Haritasını Kurul Toplantılarında Belirledik
Üniversitemizin 15. yaşını kutlayacağı 2022-2023 akademik yılının yönetsel ve uygulama stratejilerinin belirlendiği kurul toplantıları, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üst yönetimimizin yönderliğinde gerçekleşti. Tüm Meslek Yüksekokulları ve Fakültelere ek olarak Lisansüstü Eğitim Enstitü yönetimi ile akademisyenlerin tam kadro yer aldığı kurul toplantılarında bir önceki yıla dair durum analizleri yapılarak sürekli iyileştirme parametrelerindeki pozitif ve negatif değişimler üzerine katılımlı müzakereler yapıldı. 

12-14 Eylül tarihlerinde üç güne yayılan kurul toplantıları, birim yöneticilerinin bir önceki yıl ile mevcut durumu mukayese eden idari, akademik ve altyapısal sunumları ile başladı. Rektörümüz Türkmen'in idari ve akademik kurmaylarıyla birlikte yer aldığı toplantılarda üst yönetimin yönetsel yaklaşımı ve yönetime katılım hususundaki beklentilerini içeren bir istişare de yapıldı. Geliştirmeye açık yönler ve pozitif örnek teşkil eden  gelişmeler üzerine müzakereler içeren toplantılar, birim odaklı taleplerin ve birimler arası koordinasyon olanaklarının değerlendirmesiyle son buldu. Her birimle ayrı kurul toplantısı yapan Rektörümüz Türkmen, iyileştirme çalışmalarına ilişkin altyapı inşa sürecini yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgiler aldı. Entegre kalite yönetim sistemini bir kültür olarak yönetimin icra edildiği tüm katmanlara yayma hedefiyle akademik kurul toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektörümüz Türkmen, "Akademiyi toplumsal fayda, tam katılım ve öğrenci etkileşimli proje tasarımları özelinde yeniden dizayn edecek olan kalite ilkelerini ve standartlarını hayata geçiriyoruz. Akademik kurullar yalnızca bir durum değerlendirme safhasıyla sınırlı kalmıyor. Tüm birimleri kendi dinamikleri ve Üniversitemizin genel kurumsal dinamikleri çerçevesinde ilişkisel bir bağlamda değerlendiriyor, geleceğe dönük fırsatlar ve hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz bir yılda koyduğumuz hedefleri yeni hedefler ekleyerek yakalayan, hatta aşan birimlerimiz, aradan geçen zamana hakettiği değeri kattılar. Bu takdire şayan başarı ivmesi için tüm akademik ve idari personellerimizi ve ailemize değer katan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 15. Yılımızda daha da büyüyeceğiz. Çünkü bu, bizim varlık gerekçemiz" dedi.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı