Doktor Öğretim Üyesi Özkan Dayı

"İran Moğolları’nda Bitikçilik (1231-1295)", Özkan Dayı, Sobider, 2017

"İlhanlı Tarihinde Mecdü’l-Mülk Yezdî Hadisesi", Özkan Dayı, Current Research in Social Sciences, 2016

"MOĞOL HÂKİMİYETİ VE FARS EDEBİYATINA ETKİLERİ", Asuman Gökhan, Özkan Dayı, Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"MOĞOL DÖNEMİ FARS EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI TÜRKÇE-MOĞOLCA TERİMLER", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Mahmud Yalavac’ın Moğol İmparatorluğundaki Faaliyetleri", Özkan Dayı, Current Research in Social Sciences, 2015

"Câmiü’t-Tevârîh’te Kubilay Han’ın Çin’deki İdarî Teşkilatı Ve Bayındırlık Faaliyetleri", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015

"Vezir Şemseddin Muhammed Cüveynî’nin İlhanlı Devletindeki Faaliyetleriİ (1263-1284)", Özkan Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018

"Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017

"MOĞOL DÖNEMİ DÜŞÜNÜRLERİNDEN NASİRÜDDîN TUSÎ’NİN BAZI FARSÇA ŞİİRLERİ", Özkan Dayı, (08.11.2018-10.11.2018), Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 2018

"Moğol İstilası ve İran’da Edebî Göç", Özkan Dayı, (01.12.2016-03.12.2016), 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016

"İRAN’DA MOĞOL DÖNEMİ ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR", Özkan Dayı, (27.04.2019-28.04.2019), Iıı. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 2019

"XIII. YÜZYILDA ERZİNCAN’IN İLMÎ DURUMU", Özkan Dayı, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019

"AHÎLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER OLAN MENÂKİBU’L-‘ÂRİFÎN’DE ADI GEÇEN AHÎLER VE AHÎLİK", Özkan Dayı, (27.09.2018-29.09.2018), 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2018

"İLHANLILARDA ASTRONOMİNİN ÖNEMİ VE TARİHİ SEYRİ", Özkan Dayı, (10.10.2018-13.10.2018), 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2018

"İRAN’DA YAPILAN DEDE KORKUD ÇALIŞMALARI", Özkan Dayı, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Kitab-i Diyârbekiyye’de Bayburt, Rana Medya, Süleyman Çiğdem, 978-605-9945-20-2, 27-38, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi", Altınordu, 978-605-7702-46-3, Bilimsel Kitap

"Türk Dünyası Tarihi I-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Farsça I-ıı-ııı", Lisans, Türkçe, 12

"İslam Öncesi Türk Tarihi I-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Medeniyeti Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Devletleri Beylikleri Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Kültür Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2014 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2006 Lisans Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi