Temel Değerler
Temel Değerlerimiz:
 
  • Bilimsel Ahlak ve Akademik Düşünce, İfade Özgürlüğü
  • Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı
  • Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir
  • Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
  • Kaliteli ve Yenilikçi
  • Adaletli, İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı şeklinde belirlenerek yayımlanmıştır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı